Teen MoovZ

 

Leren luisteren naar en bewegen op de muziek staat ook hier centraal. De lesgevers gaan op een speelse en enthousiaste manier te werk zodat de kinderen leuke lessen beleven. De kinderen maken bovendien kennis met de basisbewegingen waarbij de docenten heel veel aandacht schenken aan een correcte houding en een juist lichaamsbesef. Deze bewegingen worden uiteindelijk samen gebracht in een zeer leuke choreografie.

 

Voor Ballet worden de eerste basispassen op pointes aangeleerd. 

Voor kinderen van het 5de en 6de leerjaar.

 

                                            Teen MoovZ Ballet                                                                                                                                                                          Teen MoovZ Jazz