LESSEN

Onze dansers worden in leeftijdsgroepen verdeeld, zo kunnen de docenten op niveau lesgeven aan de groepen. 

Inimini: onthaalklas + eerste kleuterklas

Mini: 2de kleuterklas

Pre: 3de kleuterklas

Little: 1ste en 2de leerjaar

Kids: 3de en 4de leerjaar

Teen: 5de en 6de leerjaar

Junior: 1ste tem 3de middelbaar

Senior: 4de tem 6de middelbaar

In deze les zullen de allerkleinsten niet enkel dansen, maar ook kennis maken met tal van verschillende bewegingsspelletjes, ritme- en muziekspelletjes, dramaspelletjes, kringspelen,… enz.
De lessen worden gegeven door juffen Nel, Marie, Kendra en Tess die als geen ander weten hoe ze zich kunnen verplaatsen in de fantasierijke leefwereld van een kleuter.
Een echte aanrader voor de allerkleinsten, vanaf de onthaalklas tot de 1ste kleuterklas.

Leeftijd: Onthaalklas en eerste kleuterklas

 

De kleuters van de 2de kleuterklas maken hier op verschillende manieren kennis met dans. Spelend leren luisteren naar muziek en bewegen op de muziek staat centraal. De juffen gaan op een speelse en enthousiaste manier te werk zodat de kinderen leuke lessen beleven. Ritmiek, expressie, het eigen lichaam... het zijn één voor één elementen die de kinderen ontdekken.

De eerste basispassen naar ballet en jazz worden aangeleerd. 

Leeftijd: 2de kleuterklas

De kleuters van de 3de kleuterklas maken hier op verschillende manieren kennis met dans. Spelend leren luisteren naar muziek en bewegen op de muziek staat centraal. De juffen gaan op een speelse en enthousiaste manier te werk zodat de kinderen leuke lessen beleven. Ritmiek, expressie, het eigen lichaam... het zijn één voor één elementen die de kinderen ontdekken.

In deze lessen werken we verder op de ballet- en jazzpassen die ze het jaar nadien zeker gaan nodig hebben.

Leeftijd: 3de kleuterklas

 

De kinderen uit het eerste en tweede leerjaar ontdekken hier de eerste stapjes van de jazz-en ballettechnieken.

Op een speelse manier verdiepen ze zich in de stijl waar ze bewondering voor hebben. Discipline wordt hier steeds belangrijker, maar plezier tijdens de lessen blijft natuurlijk bovenaan staan. 

Leeftijd1ste en 2de leerjaar

 

De kinderen uit het derde en vierde leerjaar verfijnen in deze lessen hun technieken. 
In deze lessen wordt het al wat serieuzer en wordt er hard gewerkt. Ze leren de juiste woordenschat en werken aan de lenigheid, sprongkracht en coördinatie. 

Leeftijd: 3de en 4de leerjaar

De teens zijn de oudsten van de lagere school. Kinderen van het 5de en 6de leerjaar stomen zich klaar voor de grotere groepen. 
Vanaf het 5de leerjaar mogen de kinderen aan pointes beginnen (dit in overleg met de leerkracht). Indien uw dochter nog nooit pointes heeft gedaan, info te vragen aan de desbetreffende docent alvorens pointes te kopen.

Leeftijd5de en 6de leerjaar

Voor kinderen vanaf het eerste middelbaar tot het derde middelbaar. Tijdens deze lessen wordt de techniek heel intensief aangeleerd.

Bij klassiek ballet draait alles om elegantie en beheerste lichtheid, maar ook om kracht en lenigheid. Daarom vormt het ook de ideale basis voor alle andere dansdisciplines, wie een degelijke basis klassiek heeft gevolgd zal zich sneller kunnen ontplooien in gelijk welke dansvorm.

Gevorderde leerlingen kunnen ook pointes les volgen. De basis wordt aan alle leerlingen aangeboden bij Teen MoovZ , in de hogere klassen kunnen ze kiezen of ze deze discipline verder willen ontwikkelen.

Bij Jazz worden er nieuwe technieken en passen aangeleerd. Na een grondige opwarming wordt er gewerkt aan het maken van een choreografie.

Leeftijd: 1ste tot 3de middelbaar

In de eerste plaats wordt een goede opwarming gegeven waarbij lenigheid, kracht en een correcte houding centraal staan. Na de opwarming leren zij een choreografie op muziek uit de hitlijsten. Tijdens het jaar komen verschillende stijlen aan bod. Zo zal het soms een tragische, eerder moderne dans zijn, andere keren zal er een focus zijn op kracht of techniek…

In de lessen ballet wagen we ons aan de grote negentiende-eeuwse balletten zoals Het Zwanenmeer, De Notenkraker en Giselle. We werken ook verder aan de juiste houding en techniek.

Leeftijd: 4de tot 6de middelbaar

Deze trainingsmethode is een ideale aanvulling op een andere dansdiscipline en leert je zelfbewust met je lichaam om te gaan, aan de hand van een complete training die niet belastend is voor de gewrichten. Je spieren worden sterker in de diepte, je houding wordt beter, je wordt soepeler. Een tip voor alle danseressen die hun grenzen willen verleggen om nog beter te worden!

Een les draait rond de verschillende spiergroepen over het hele lichaam, de oefeningen worden geleidelijk opgebouwd: opspannen, samentrekken, rekken, roteren... Je begint altijd met een reeks kleine opwarmoefeningen en train je de onderbenen.

Languit liggend op de rug, vervolgens op de zij en tot slot op de buik, altijd met de buikspieren goed opgespannen, voer je reeksjes uit van petits en grands battements (om de voeten op te warmen), ronds de jambe (cirkelbewegingen met de benen), enveloppés en développés, om soepeler te worden en de oefeningen sneller uit te voeren. De les gaat voort met rekoefeningen in alle vormen, waarbij je je spagaat oefent. Vergeet niet om ondertussen diep in te ademen!

Little, Kids en Teen: Start 10/09 (2-wekelijks)

Junior en Senior: Start 17/09 (2-wekelijks)


STIJLEN

Vanaf de 'Little' groepen en ouder, worden er verschillende dansstijlen aangeboden. Wij bieden vanaf deze leeftijd volgende dansstijlen aan:

Klassiek ballet vormt een ideale danstechnische basis voor het aanleren van andere dansstijlen. Naast een goeie discipline wordt bij klassiek ballet gelet op een correcte lichaamshouding, bewegingscontrole, coördinatie, muzikaliteit, ritme, lenigheid en elegantie.  Tijdens de eerste lessen klassiek ballet leren we enkele basisbewegingen aan de hand van leuke dansspelletjes met behulp van de nodige fantasie. Van daaruit bouwen we verder naar een echte klassiek les, waarbij we starten aan de barre, en daarna in het midden gaan dansen met lange lijnen en grotere sprongen. Stelselmatig bouwen we het niveau verder op naarmate de leeftijd. Klassiek ballet blijft een rode draad doorheen ons aanbod. We bieden dit voor alle leeftijden aan vanaf het eerste leerjaar. 

De jazz-lessen leunen het sterkst aan bij de balletlessen. Tijdens de eerste jaren ontwikkelen we de techniek, kracht en coördinatie die nodig is om de choreografieën die we in de latere jaren leren, de baas te kunnen. In de jazz-lessen durven we al eens zot doen, we laten al onze individuele karakters naar boven komen en ontwikkelen terzelfder tijd de technieken die nodig zijn.  Naast klassiek ballet ligt ook onze focus op de jazz-lessen aangezien ze een sterke basis vormen voor alle andere dansstijlen. 

Modern Jazz ontstond in de 20ste eeuw en week sterk af van het traditionele ballet qua techniek, stijl en thematiek. Deze lessen zijn opgebouwd vanuit de jazz- techniek en aangevuld met elementen uit de hedendaagse en moderne dans. Er is aandacht voor bewegingsdynamiek en ruimtegebruik,  'floorwork', afwisseling van spanning-ontspanning, balance-inbalance, spelen met zwaartekracht. Deze lessen zijn zeer technisch en een mooie aansluiting op de lessen klassiek ballet. Er wordt gebruik gemaakt van diverse muziekstijlen en er wordt extra aandacht besteed aan de inleving van de dansers bij een muzieknummer.  

Hip-hop dance is een dansstijl ontstaan in Amerika in de jaren ‘70 van de vorige eeuw. De dansstijl wordt gedanst op hip-hopmuziek en is onderdeel van de bredere hip-hopcultuur. Net als breaking (breakdance), locking en popping is hip-hop dance ontstaan op straat. En nog altijd wordt hip-hop op alledaagse plekken gedanst. De dansstijl bevat een groot sociaal aspect. Wat hip-hop onderscheidt van andere stijlen is dat er veel 'freestyle' gedanst wordt. Dansers improviseren of bedenken ter plekke moves of danspassen en creëren daarmee eigen stijl. Zowel op lokaal als op wereldniveau gaan groepen dansers de strijd met elkaar aan in freestyle-danscompetities, de zogenaamde 'battles'.

Wij bieden danslessen aan voor kinderen vanaf 2,5 jaar (onze inimini's). Tijdens deze lessen maken de kinderen kennis met hun lichaam, de muziek en de bewegingsmogelijkheden. In de volgende groepen leren de kinderen hoe ze kunnen bewegen op de muziek en ontwikkelen ze ritme, coördinatie en vooral veel dansplezier. Ze stomen zich klaar voor de volgende groepen waarin ze de reeds aangeleerde passen verder verdiepen. 

1 keer om de 2 weken gaat de barre à terre les door. De woorden zeggen het zelf; een balletles op de grond. Deze lessen zijn belangrijk om de juiste houding aan te gaan, deze begint op de grond en wordt verder uitgediept aan de barre. Tijdens deze lessen werken we ook aan de spierkracht en de endehors die nodig zijn tijdens alle lessen. Verder wordt er ook gewerkt aan de verschillende spiergroepen en werken we op de mooie ballerina voeten.