Reglement Studio MoovZ 2018-2019

 

Inschrijving + inschrijvingsgeld

De inschrijving betekent het onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement. De inschrijving is persoonlijk, niet overdraagbaar en is pas geldig na het betalen van het inschrijvingsgeld.

Het inschrijvingsgeld dient betaald te worden volgens vervaldatum van de ontvangen mail na inschrijving op het rekeningnummer BE69 7390 1595 4578.

Bij de betaling van het inschrijvingsgeld aanvaardt het lid en/of ouder de bepalingen van het studio MoovZ reglement en kan het betrokken lid en/of ouder geen aanspraak meer maken op een terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Het inschrijvingsgeld wordt betaald per discipline voor een heel schooljaar. In één keer of in 2 delen. Er is een familiekorting van 5% vanaf het 2de gezinslid en 10% vanaf het 3de gezinslid wonende onder hetzelfde dak. Inschrijving en verzekering zijn inbegrepen. Bij laattijdige betaling kan de toegang tot de les geweigerd worden.

 

Verzekeringen

De leerlingen zijn verzekerd tegen ongevallen tijdens de lessen, eventuele voorstellingen en op de kortste weg van en naar huis indien het lidgeld betaald is..

Het lid of de ouders dienen de lesgever of bestuurslid binnen de 24u na het voorkomen van het ongeval hiervan op de hoogte te brengen en een schadeformulier aan te vragen. Dit document zal in overeenkomst volledig en waarheidsgetrouw ingevuld worden. De VZW kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de niet-aanvaarding van een schadedossier door de verzekeraar.

 

Kledij – waardevolle voorwerpen

De kledingvereisten worden meegedeeld bij de inschrijving.

De dansers kleden zich eerst om in de kleedkamer, alvorens de danszaal te betreden. Gelieve overal duidelijk de naam van het kind aan te brengen zodat vergeten kledij kan worden terugbezorgd.

Loshangende haren worden niet toegestaan in de les. Voor klassiek ballet is een dot verplicht. Kledingvoorwaarden worden gerespecteerd.

De VZW is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of diefstal van kledij en andere persoonlijke bezittingen.

Juwelen worden thuis gelaten. Het gebruik van een gsm is in de danszaal verboden.

 

Proeflessen

Er is mogelijkheid tot deelname aan 1 gratis proefles per dansles. Vanaf de 2de les verbindt u zich automatisch tot een inschrijving voor die les en dient het lesgeld betaald te worden. Indien uw inschrijving niet is bevestigd, dan betaalt u vanaf de 2de proefles 10 euro per les (niet aftrekbaar van het lesgeld).

 

Huisregels

 • De leerlingen zijn stipt aanwezig voor elke dansles. Bij afwezigheid of  laattijdigheid wordt er steeds verwittigd op het emailadres van de betrokken leerkracht. Wanneer er meer dan 3 opeenvolgende keren niet verwittigd wordt, mag de studio hier zijn conclusies bij nemen.

 

 • Minderjarige dansers worden steeds door een begeleider (ouders, grootouders, vrienden) in de dansstudio gebracht/opgehaald en worden verzocht te wachten tot er een dansjuf aanwezig is.

 

 • Ouders zijn niet toegestaan in de danszaal. Ouders kunnen vanuit de gang rustig naar hun kinderen kijken.

 

 • Het is niet toegestaan om frisdrank en eten mee te nemen in de danszaal. Waterflesjes zijn wel toegestaan. De leden mogen niet snoepen of kauwen tijdens de les.

 

 • Op feestdagen en tijdens de schoolvakanties is er geen les, tenzij bij uitzondering ivm voorstellingen of wedstrijden. Het eerste weekend van een vakantieweek is er les, tenzij de feestdag in dat weekend valt. Lessen die wegvallen omwille van overmacht, (weersomstandigheden, ziekte, enz…) worden niet ingehaald en geven geen recht op compensatie.

 

 • Alle communicatie en publiciteit in verband met de activiteiten van studio MoovZ gebeuren door/of in samenspraak met een lid van het bestuur. Zijn er opmerkingen, klachten, bemerkingen…. kan er steeds contact opgenomen worden op het volgende email-adres: info@studiomoovz.be

 

 • Alle choreografieën van de VZW zijn auteursrechtelijk beschermd. Op sociale media wordt de naam van de choreografe vermeld samen met Studio MoovZ.

 

 • De TalentZ-groep word samengesteld a.d.h.v. een auditie in de loop van het jaar. De groepen Little en  Junior TalentZ worden geacht om aan alle 3 de lessen  deel te nemen. De TalentZ-leden worden ook geacht om aan de gewone les deel te nemen in de discipline waaraan ze wedstrijden doen.
 • BAT blijft een optie maar wordt wel sterk aangeraden. 

 

 • Wij tonen respect voor elkaar, de leerkrachten en de studio.

 

 • Vergeet niet regelmatig onze site en/of facebookpagina te raadplegen. Wijzigingen/evenementen worden er steeds meegedeeld. Ook via mail word er vaak gecommuniceerd: daarvoor is het noodzakelijk dat u correcte e-mail contactgegevens doorgeeft bij de inschrijving.

 

 Kelly dankt alle ouders voor het vertrouwen en medewerking. Zij staat altijd tot uw dienst voor alle vragen in het algemeen en dit reglement in het bijzonder.

Wij wensen alle leerlingen niet alleen een goede dansvorming, maar ook veel dansplezier!