Mini & Pre MoovZ

De kleuters van de 2de (mini) en 3de kleuterklas (pre) maken hier op verschillende manieren kennis met dans. Spelend leren luisteren naar muziek en bewegen op de muziek staat centraal. De juffen gaan op een speelse en enthousiaste manier te werk zodat de kinderen leuke lessen beleven. Ritmiek, expressie, het eigen lichaam... het zijn één voor één elementen die de kinderen ontdekken.

De eerste basispassen naar ballet en jazz worden aangeleerd. 

 

                                                                 Mini op woensdag                                                                                                                                                      Mini op zaterdag 

                                                                     Pre op woensdag.                                                                                                                                                Pre op zaterdag groep 1.

                                                                                                                                                              Pre op zaterdag groep 2