Mini & Pre MoovZ

Woensdag 13u30 - 14u30 → juffen Nel en Marie. (Mini 1)

Woensdag 14u30 - 15u30 --> Juf Laura. (Pre 1)

Zaterdag 10u15 - 11u15 → juffen Jone en Nel (Mini 2)

Zaterdag 10u15 - 11u15 → juf Hannelore (Pre 2)

De kleuters van de 2de (mini) en 3de kleuterklas (pre) maken hier op verschillende manieren kennis met dans. Spelend leren luisteren naar muziek en bewegen op de muziek staat centraal. De juffen gaan op een speelse en enthousiaste manier te werk zodat de kinderen leuke lessen beleven. Ritmiek, expressie, het eigen lichaam... het zijn één voor één elementen die de kinderen ontdekken.

De eerste basispassen naar ballet en jazz worden aangeleerd. 

 

                             Minipre op woensdag                                                                            Minipre op zaterdag groep 1.

                                                                                     Minipre op zaterdag groep 2